Parvathi Foods - Rasam Powder - 250 gms - RPPF

Description

1. Rasam Powder 
2. Instant rasam powder 
3. Millagu rasam powder 
4. Adhi madhuram rasam powder 
5. Thulasi rasam powder